German Numbers

Hauv zaj lus qhia no ntawm tus lej German, peb yuav qhia tus lej German ntawm 1 txog 100 thiab lawv cov lus. Hauv kev txuas ntxiv ntawm peb zaj lus qhia, tom qab 100...