Tshawb xyuas qeb

Qib Nruab Nrab - Cov Lus Kawm Advanced German

German Information Bank


German Clauses

Nyob zoo cov phooj ywg, peb yuav ua tiav cov kab lus nrog cov ntsiab lus uas peb yuav kawm hauv zaj lus qhia no. Peb lub ntsiab lus yuav yog German Subordinate Clauses thiab subordinate clauses…

German Numbers, German Numbers 1-100

Tus lej German, Tus lej German 1-100, Tus lej Hauv German Yuav ua li cas hais tus lej hauv German? 0 : null (nul) 1 : eins (ayns) 2 : zwei (svay) 3 : drei…