Tshawb xyuas qeb

Kawm Lus Askiv

Kawm Lus Askiv


Hauv zaj lus qhia no, peb yuav pom cov ntsiab lus ntawm cov haujlwm ua lus Askiv. Peb yuav sau cov npe ntawm cov haujlwm ua lus Askiv thiab lawv cov lus Turkish, peb yuav ua cov haujlwm ua haujlwm hauv lus Askiv, thiab peb yuav kawm ua piv txwv kab lus hais txog kev ua haujlwm hauv lus Askiv. Cov hauj lwm Askiv (The Jobs) tiag tiag yuav tsum tau kawm…
nyeem ntxiv...
Nyob zoo cov phooj ywg, hauv zaj lus Askiv no, peb yuav pom cov kab lus piv txwv txog kev ua kis las Askiv, ceg kis las Askiv thiab ceg kis las. Peb tseem yuav suav nrog cov piv txwv ntawm kev sib tham thiab cov ntawv nyeem txog cov khoom siv kis las ua lus Askiv thiab kis las ua lus Askiv. Hauv kev sib tham lus Askiv txhua hnub, los ntawm koj txoj haujlwm nyiam…
nyeem ntxiv...