German solitude Modal Xeem A1 Npaj Chav Kawm

Nyob rau hauv zaj lus qhia no peb yuav saib cov lus tseeb ntawm cov lus German, qhov kev qhia theem nrab (Secondary verb), Koj yuav tsum kawm kom paub siv cov lus pabcuam sab laug tes, lub ntsiab lus tseem ceeb rau kev xeem A1. 

Peb tau ntsib nrog lub ncauj lus uas yuav siv los ntawm German A1 tsev neeg kev sib tos.
Ntawm kev kawm siv tus German solitude modal koj yuav pab nrog koj tus A1 tub ntxhais kev npaj.
Txuj kev tshuaj ntsuam A1 xwb, tabsis cov KPSS, KPDS, UDS yuav tseem ceeb rua kev tshuaj.
Yog li, yog tias koj tab tom npaj rau A1 kuaj, thiab yog tias koj ua haujlwm rau kev xeem xws li KPSS, KPDS, UDS, ces nws yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum kawm kom paub meej.
Tsis tsuas yog sollen hais tias, ua ntej kuj dürfen peb muab peb qhov chaw, thiab tag nrho cov müssen ntawm modal lub ntsiab raws li lwm tus thiab tshwj xeeb, yuav mus tsev, fuck, muaj peev xwm ua tau, yog li ntawd koj yuav tsum tau. koj yuav tsum tau kawm kom zoo thiab cuam tshuam nws.
Cia peb sau peb cov kev piv txwv ntawm kev siv German rov qab tshaj modalities:

SOLLEN-yuav tsum-muaj
soll ich machen? (soll ih mahen) => Kuv puas tau?
soll ich gehen? (laug ihhnhn) => koj puas mus?
Sollt ihr jetzt auchräumen? (cov ntaub ntawv iha tsis tau auhroymin) => koj puas yuav tsum sau tam sim no?

Tam sim no cia saib cov yees duab ntawm zaj lus qhia hais txog cov lus German sab laug.
Peb xav tau kev vam meej.Koj kuj tseem nyiam cov no
Qhia lus (1)