Haujlwm Haujlwm German - Suab paj nruag Hören - Mloog Suab Nkauj

Haujlwm Haujlwm German - Suab paj nruag Hören - Mloog Suab Nkauj

German-peb nyiam-suab paj nruag-hören-nkauj-mloog-german-haujlwm

Haujlwm Haujlwm German - Suab paj nruag Hören - Mloog Suab Nkauj

PEB KEV PAB CUAM HLOOV LUS ASKIV. RAU LUS QHIA NTXIV: Lus Askiv txhais