Cov Haujlwm Haujlwm German - kev kos duab - Kev thaij Duab

Cov Haujlwm Haujlwm German - kev kos duab - Kev thaij Duab

German-nyiam-duab-peb-nyiam

Cov Haujlwm Haujlwm German - kev kos duab - Kev thaij Duab

PEB KEV PAB CUAM HLOOV LUS ASKIV. RAU LUS QHIA NTXIV: Lus Askiv txhais