German Information Bank Cov Ntsiab Lus

Hauv seem no hu ua Kev Paub Hauv German, tsis zoo li lwm ntu, tsis muaj kev txiav txim dab tsi hauv kev nthuav tawm ntawm cov ncauj lus. Hauv seem no, nws tau sim los muab txhua yam ntaub ntawv uas xav tau los ntawm cov neeg kawm ntawm German.Cov ntsiab lus xws li cov ncauj lus yooj yim hais txog German, cov qauv hais lus, cov tenses thiab cov kab lus muaj nyob hauv lwm ntu ntawm peb lub xaib. Seem no yog hu ua "Kev Qhia Txuj Ci" vim tias nws muaj txhua yam ntaub ntawv. Kev txhawb yog muab hauv kev sib tham txog cov ncauj lus uas qhia ntawm no.

info German Knowledge Base ContentLUS ASKIV YOG DABTSI?

info German Knowledge Base ContentHOM LUS TSEEM CEEB RAU COV NEEG YUAV SAB EUROPE (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

info German Knowledge Base ContentSIJ HAWM NYOB HAUV GERMANY (die uhrzeit)

info German Knowledge Base ContentGERMAN NIAM TXIV NEEG

info German Knowledge Base ContentYAM LUS UAS YUAV UA LI CAS

info German Knowledge Base ContentNYOB HAUV LUB QHIA TXOG GERMAN

info German Knowledge Base ContentPREFOSITIONEN HAUV GERMAN

info German Knowledge Base ContentPARTIZIPIEN - PARTNERS HAUV GERMAN

info German Knowledge Base ContentNUG LUS NTAWM GERMAN

info German Knowledge Base ContentGERMAN REFLECTIVE DAIM NTAWV CEEB TOOM

info German Knowledge Base ContentTUS KHEEJ MIT ZWEI KASUS (DATİV UND AKKUSATIV)

info German Knowledge Base ContentYUAV TSUM MUAJ MIT DATIV HAUV GERMAN

info German Knowledge Base ContentTUS KHEEJ MIT AKKUSATIV HAUV GERMAN

info German Knowledge Base ContentKONJUNKTIONEN HAUV GERMAN

info German Knowledge Base ContentBILDUNG VON NOMEN - LUB TEB CHAWS HAUV GERMAN

info German Knowledge Base ContentDOWNLOAD FRAGE HAUV GERMAN

info German Knowledge Base ContentGEHEN ACTUAL THIAB VERBAL SHOOTINGS IN GERMAN

info German Knowledge Base ContentYUAV TSUM TAU TXAIS (COV LUAM NYOB HAUV TSEV KAWM NTAWV)

info German Knowledge Base ContentDER RELATIVSATZ - ETWAS PRAZISIEREREN

info German Knowledge Base ContentTXOJ KEV TXHAUM LI THIAB LUB SIJ HAWM HAUV GERMAN

info German Knowledge Base ContentConjunctions thiab Time Sentences hauv German

info German Knowledge Base ContentKev hloov, kev sib txuas thiab kev sib thooj hauv German

info German Knowledge Base ContentTUS NEEG UA HAUJ LWM HAUV GERMAN

info German Knowledge Base ContentCOV TSWV YIM HAUV GERMAN (ADJEKTIV - TXHEEJ TXHEEM)

info German Knowledge Base ContentTRENNBARE VERBEN HAUV GERMAN (TXHEEJ TXHEEM)

info German Knowledge Base ContentSUBSTANTIVE - YUAV TSUM HAUV GERMAN

info German Knowledge Base ContentNtsiab ntawm Sentence hauv German

info German Knowledge Base ContentTEXTILES NYOB HAUV GERMANY (SATZTYPEN)

deutsch lernenGERMAN HACİVAT KARAGÖZ PROFILE

deutsch lernenTXIM RAU HAUV GERMAN

deutsch lernenGERMAN ATATÜRK LUB NEEJ

deutsch lernenGERMAN NATRATTIN LUB TSEV THIAB KELOGAN PROBLEM

deutsch lernenGERMAN COUNCIL THIAB TUS NEEG TSWV YIM

deutsch lernenGERMAN DEALS

deutsch lernenGERMAN CONJUNCTIV (HAIS TXOG QHOV CHAW UA HAUJ LWM)

deutsch lernenTXOJ KEV SIV UAS NYOB HAUV GERMAN

deutsch lernenHNUB Sentences hauv German

german tshoojGERMAN FOOTBALL TXUJFWM

german tshoojMODALVERBLER HAUV GERMAN

german tshoojPOINTS SIGNS HAUV GERMAN

german tshoojMODALVERBLER HAUV GERMAN

german tshoojGERMAN ATATÜRKÜN COV HLUAS YUG

german tshoojNYEEM KEEB KWM NYOB HAUV GERMAN

german tshoojGERMAN FOOTBALL TXUJFWM

german tshoojKEV TXIAV TXIM SAB HAUV GERMAN

german tshoojPOINTS SIGNS HAUV GERMAN (Satzzeichen)

german tshoojLUB TXEEG HLOOV HAUV GERMAN

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH XAIV (1)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH XAIV (2)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH XAIV (3)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH XAIV (B)

info German Knowledge Base Content
GERMAN HMOOV CEV (C)

info German Knowledge Base Content
GERMAN HMOOV XYUAS (D)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH XAIV (E)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH XAIV (E 2)

info German Knowledge Base Content
GERMAN HMONG HMOOV (F)

info German Knowledge Base Content
GERMAN HMONG HMOOV (G)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH XAIV (H)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH CIM XAV (i)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH XAIV (J)

info German Knowledge Base Content
GERMAN HMOOV XYUAS (K)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH CIM LUS (L)

info German Knowledge Base Content
GERMAN HMOOV XYUAS (M)

info German Knowledge Base Content
GERMAN HMOOV XYUAS (N)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH XAIV (O - Ö)

info German Knowledge Base Content
GERMAN HMOOV XYUAS (P)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH XAIV (Q - R)

info German Knowledge Base Content
GERMAN HMOOV SAU NTAWV (S)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH XAIV (S - 2)

info German Knowledge Base Content
GERMAN HMOOV XYUAS (T)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH CIM LUS (U - Ü)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH KHOOM RAWS VERSION (V)

info German Knowledge Base Content
GERMAN HMOOV XYUAS (W)

info German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH NTXIV (Y - Z)Koj kuj tseem nyiam cov no
tawm tswv yim